Onderzoeken

Onderzoeken en rapporten over goede doelen

De volgende onderzoeken bevatten nuttige info, die ook anno 2014 vaak nog schokkend en/of nuttig is.

Particuliere initiatieven (motivatie en geefgedrag bij kleine particuliere projecten/organisaties)

Polsbandjes onderzoek (helaas worden meestal meer kosten gemaakt dan bedoeld/aangegeven; misleidende communicatie)

Jaarrekening onderzoek (veel goede doelen geven hun jaarrekening niet als daar door een donateur om wordt gevraagd)

Evaluatie 3e tussenrapportage SHO (tips voor de Samenwerkende Hulporganisaties om beter verslag te leggen van hun hulp bij rampen en de problemen die ze daarbij ondervinden)

Code Wijfels (Code voor goed bestuur van goede doelen, met name de hoogte van de salarissen)