Jaarrekening onderzoek

Samenvatting Jaarrekeningonderzoek Donateursvereniging 2005

In januari dit jaar vroeg de Donateursvereniging twee accountancy studenten om de financiele gegevens van 400-500 goede doelen te analyseren om deze op www.geefwijzer.nl te plaatsen. Gaandeweg bleek dat de studenten veel van de opgevraagde jaarrekeningen, ook na een herinnering, niet hadden ontvangen. Daarom is besloten een overzicht te publiceren van goede doelen die op de peildatum 21 april wel of niet hun jaarrekening hebben opgestuurd.

Uitgangspunt voor het onderzoek waren de 467 fondsenwervende instellingen die hun jaarrekening in 2003 vrijwillig hebben ingeleverd bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Aangezien 75 goede doelen hun uitgebreide jaarrekening op hun website hadden staan, werden de overgebleven 392 organisaties benaderd met de volgende e-mail:

“Als donateur heb ik grote interesse in goede doelen. Daarom heb ik als student bedrijfseconomie voor het afstuderen een onderzoek gekozen waarin ik financiële jaarrekeningen van goede doelen analyseer. Graag zou ik de financiële jaarrekening van uw stichting ontvangen. Zou u zo vriendelijk willen zijn de uitgebreide financiële jaarrekening van 2003 naar mij toe te sturen? Bij voorbaat dank.”

Als niet op het verzoek werd gereageerd, dan werd na enkele weken een herinnering verstuurd. Van alle organisaties werd het volgende bijgehouden: de datum van de aanvraag, eventuele herinnering en de eventuele ontvangst van de jaarrekening, de reactie op het verzoek en of de stichting een CBF Keurmerk of een Verklaring van geen Bezwaar heeft.

Reacties

Veel goede doelen reageerden enthousiast, hulpvaardig en zelfs leergierig op het verzoek. Een voorbeeld: “Zoals je gevraagd hebt stuur ik je het jaarverslag over 2003. Wat ik wel interessant zou vinden is wat de bevindingen en resultaten van het onderzoek zullen zijn. Als tegenprestatie zou ik wel graag een kopie van je eindscriptie willen ontvangen. Ook als er tussentijds dingen te melden zijn, of als je manco’s tegenkomt hoor ik die graag. We zijn leergierig.” Helaas kregen we ook een aantal zeer vreemde reacties van goede doelen die niet bereid waren om mee te werken:

Het spijt me, maar we kunnen niet aan uw aanvraag voldoen.
Ik vind het een wat vreemde manier om zonder verdere toelichting om een jaarverslag te vragen en zal die derhalve niet toesturen.
Sorry, we hebben er geen meer.
Wij zullen uw verzoek aan ons bestuur voorleggen.
Helaas moet ik u mededelen dat we onze jaarverslagen nooit extern versturen.
Wij kunnen aan uw verzoek niet voldoen. Allereerst geldt voor onze stichting geen inzageplicht en voorts heeft onze accountant ons nadrukkelijk verzocht ons te allen tijde te onthouden van verstrekking van financiële gegevens over het internet.
Wij sturen u niet ons jaarverslag toe, aangezien we niet weten wat er met deze informatie gebeurt en wat u er mee gaat doen.
Het spijt me zeer, maar ik krijg bijna wekelijks zulke verzoeken. Ik werk er verder niet aan mee.
Helaas moet ik meedelen dat dit een intern document is en dat wij deze niet aan u kunnen verstrekken.

Resultaten

resultaten

39% van de organisaties heeft na de eerste e-mail of de herinnering hun jaarrekening opgestuurd. 55% heeft niet op het verzoek gereageerd, of deelname geweigerd. 6% verwijst door naar een andere organisatie of website, zoals de site van het CBF, waar een deel van de cijfers op staat. Omdat wij expliciet vroegen om een volledige jaarrekening is aan deze organisaties ook een herinnering gestuurd. Ook zijn er organisaties die doorverwezen naar hun eigen website. Als op de website de verkorte jaarrekening stond is ook aan deze organisaties een herinnering gestuurd. Sommige organisaties die doorverwezen naar het CBF of naar hun eigen website hebben na de herinnering nog steeds geen reactie gegeven. De meest frappante doorverwijzing was: “Stichtingen van onze soort zijn gehouden tot overlegging van hun jaarrekening bij het Centraal Bureau voor Fondsenwerving, gevestigd te Amsterdam. Omdat dit niet ver is gelegen van uw woonplaats kunt u wellicht daar eens voor informatie naartoe kunnen gaan, hoewel ik waag te betwijfelen of zij tot inzage laten overgaan.”

Samenstelling goede doelen

Samenstelling goede doelen

De 392 goede doelen bestonden voor 40% uit goede doelen met een CBF-Keur of Verklaring van geen Bezwaar. De overige 60% hebben dat niet, maar hebben wel vrijwillig hun jaarverslag ingeleverd bij het CBF, een teken dat zij het in principe welwillend staan ten opzichte van transparantie.

jaarverslag wel-niet

Goede doelen aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zijn volgens het CBF reglement verplicht hun jaarrekening ‘te allen tijde aan een ieder op verzoek beschikbaar te stellen’. De CBF doelen reageerden procentueel beter dan de overige goede doelen: 62% van de CBF doelen stuurde wel een jaarverslag op, ten opzichte van 24% van de overige doelen. Ondanks de verplichting om hun jaarrekening op verzoek beschikbaar te stellen heeft echter maar liefst 31% van de CBF doelen niet aan het verzoek (+ herinnering) voldaan.

De jaarekening in de media
journaal
Journaal item: Goede doelen weigeren jaarverslag te geven aan de Donateursvereniging.

barend en van dorp
Barend en van Dorp interview met Esther Jacobs: 55% van goede doelen weigert hun jaarrekening in te leveren bij Donateursvereniging. Dit is de aanleiding voor een gesprek over registratie van goede doelen.

reacties van de aanvraag

totalen aanvragen

niets ontvangen