Rechten van de donateur

Geven en delen zijn onderdeel van ons bestaan en onze maatschappij. Onderstaande rechten van de donateur zijn belangrijke uitgangspunten om te zorgen dat goede doelen het respect en vertrouwen van het publiek verdienen en dat huidige en toekomstige donateurs met een goed gevoel hun bijdrage kunnen leveren.

Alle donateurs:

  • hebben recht op informatie omtrent de missie van de organisatie, over voorgenomen besteding van het gedoneerde geld, en over het vermogen van de organisatie om de donaties effectief te gebruiken voor de bestemde doeleinden.
  • hebben recht op informatie over de identiteit van het bestuur van de organisatie. Tevens mogen donateurs van het bestuur verwachten dat zij passende beleidsbeoordelingen uitvoeren die in hun macht liggen.
  • hebben recht op inzage van de meest recente financiële gegevens van de organisatie.
  • moeten verzekerd zijn dat het geld dat door hen gedoneerd wordt, gebruikt zal worden voor de doeleinden waarvoor de donaties bestemd waren.
  • zijn vrij om vragen te stellen wanneer ze een donatie maken en horen hierop snelle, eerlijke en openhartige antwoorden krijgen van de organisatie.
  • mogen verwachten dat alle contacten met personen die de organisatie vertegenwoordigen professioneel zullen zijn.
  • dienen geïnformeerd te worden of mensen die uit naam van de organisatie om donaties vragen vrijwilligers, medewerkers of ingehuurde krachten zijn.
  • moeten ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens, o.a. over de door hen verstrekte donatie, vertrouwelijk en met respect worden behandeld, rekening houdend met de wet bescherming persoonsgegevens.
  • moeten de mogelijkheid hebben om hun naam te verwijderen van mailing lijsten, vooral wanneer de organisatie de intentie heeft deze lijsten te delen met andere organisaties.

BRONVERMELDING

Deze rechten van de donateur zijn gebaseerd op “a donor bill of rights” van:

· American Association of Fundraising Counsel (AAFRC)

· Association for Healthcare Philanthropy (AHP)

· Council for Advacement and Support of Education (CASE)

· Association of Fundraising Professionals (AFP)