De paradox: impact vs efficiency

Donateurs willen eigenlijk het liefst weten wat voor IMPACT hun donatie heeft.

IMPACT
Wat voor zin heeft iets écht gehad?
Als je bijvoorbeeld het waterprobleem in een bepaalde streek probeert op te lossen door waterputten te graven in een dorp, is het project alleen geslaagd als die waterputten geen water onttrekken aan andere dorpen. Of als je een groep tomatenboeren in zuid Amerika wilt helpen met subsidies, waardoor een andere groep tomatenboeren in de problemen komt en failliet gaat (werkelijk gebeurd!!!), moet je dat effect ook meerekenen voor het bepalen van de impact van je project.

Omdat impact moeilijk te meten is, kom je al snel op EFFECTIVITEIT (doelmatigheid) uit.

EFFECTIVITEIT
Doet een organisatie de goede dingen?
Als je het waterprobleem wilt oplossen, moet je bedenken wat echt helpt: waterputten graven, ontbossing tegengaan of misschien klimaatverandering bevorderen. Als je waterputten graaft, moeten die op de juiste plek gemaakt worden, goed werken, en ook daadwerkelijk gebruikt worden door de mensen voor wie ze zijn bedoeld.

De echte doelmatigheid van een organisatie of project is ook moeilijk te bepalen en te meten, waardoor we al snel gaan kijken naar EFFICIENCY.

EFFICIENCY
Worden de dingen goed gedaan?
Als je waterputten graaft, doe je dat dan zo efficiënt mogelijk, met zo weinig mogelijk middelen, tegen zo weinig mogelijk kosten? Wat kost 1 waterput, of hoeveel waterputten kan je maken voor een bepaald bedrag?

Hierbij wordt vaak vooral naar de kosten gekeken. Omdat de kostenstructuur van goede doelen erg ondoorzichtig en niet vergelijkbaar is, wordt vaak specifiek naar Fondsenwervingskosten gekeken. Deze kosten zijn (in ieder geval voor CBF doelen) wel openbaar en redelijk vergelijkbaar. Fondsenwervingskosten hebben echter betrekking op de uitgaven die worden gedaan om gelden binnen te krijgen in een organisatie en hebben niets te maken met de bestedingen, het functioneren of het uiteindelijke resultaat van een goed doel te maken.

Door te focussen op kosten en een organisatie daarop te vergelijken/beoordelen verlies je het oorspronkelijke doel uit het oog, namelijk zoveel mogelijk impact bereiken.

Omdat uit praktisch oogpunt vaak wordt gekeken naar beschikbare informatie, dus efficiency aspecten, vind de Donateursvereniging het belangrijk om daarnaast een onderzoek te doen naar de diverse mogelijkheden en methoden om de impact te meten.

Daarom wil de Donateursvereniging graag in kaart brengen wat er bekend is over het meten van impact, effectiviteit en wat de hedendaagse donateur daaraan heeft. Door het samenbrengen van partijen en het bundelen en toegankelijk maken van reeds beschikbare informatie, zorgen we dat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Meer informatie over impact.