Meest gestelde vragen

Over goede doelen algemeen

  •     Wat is een “goed” goed doel?
  •     Hoe zit het met de kosten en effectiviteit van goede doelen?
  •     Bestaat er een lijst met de beste 10 goede doelen?
  •     Ik wil zelf een goed doel oprichten, waar vind ik informatie?

Wat is een “goed” goed doel?

Er bestaat geen eenduidige definitie van een “goed doel” en er zijn geen algemene criteria om te bepalen wat een ‘goed’ goed doel is. Het ligt er namelijk aan welke criteria de (individuele) donateur belangrijk vindt. Over smaak valt niet te twisten, een goed doel spreekt de ene donateur wel aan maar de andere niet. Bijvoorbeeld cultuur of dieren.

Er kan niet gezegd worden dat het goede doel met de laagste kosten ook het beste doel is. Het ene goede doel doet alleen aan fondsenwerven en andere goede doelen voeren zelfstandig de projecten uit, gevolg hiervan is een compleet ander kostenplaatje.

Bestedingen van de goede doelen zijn moeilijk te meten. Als deze wel bekend zijn en bepaalde bestedingen gaan naar een bepaald project, wil dat nog niet zeggen dat dat het juiste project is.

Daarom waagt de Donateursvereniging zich niet aan een keurmerk of een rating. Wij geven puur de cijfers en mensen kunnen dan zelf bepalen of zij vinden dat goede doelen te vergelijken zijn. Wij proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen: doelstelling, doen ze alleen fondswerving, voeren ze eigen projecten uit of ook projecten van anderen, zij ze onderdeel van een internationale organisatie. Op die manier proberen we zoveel mogelijk gegevens te verzamelen zodat mensen zelf een oordeel kunnen vormen. We geven wel tips van: ‘als je dit wilt weten, let dan daar en daar op’. Dus wel richting geven aan mensen. Wat we graag willen is dat de donateurs vragen gaan stellen. Zowel aan zichzelf van ‘wat vind ik belangrijk?’ maar ook aan de goede doelen: ‘hoe doen jullie dat?’ en ‘houden jullie daar ook rekening mee?’. Dit is wat we willen bereiken. Bewuster geven en bewust vragen stellen.

Lees ook ‘hoe kies ik een goed doel?

Hoe zit het met de kosten en effectiviteit van goede doelen?

Helaas bestaan er veel misverstanden over hulpverlening betreffende de inhoud van ‘goed’ en ‘effectief’. Veel mensen en donateurs veronderstellen dat dit met het kostenpercentage te maken heeft, terwijl er veel andere factoren een rol spelen. Ook gaan velen er vanuit dat de 25% van het CBF betrekking heeft op de overheadkosten, terwijl dat percentage puur gaat over kosten voor het fondsenwerven. Die mogen van het CBF over drie jaar gemiddeld niet hoger zijn dan 25% van de baten uit fondsenwerving. Voor andere kosten, zoals voorlichtings- overhead- en projectkosten bestaat zo’n norm niet, omdat de verschillen in aard en omvang van de organisaties daarvoor te groot zijn. De kosten moeten wel duidelijk worden uitgelegd in jaarverslag en jaarrekening.

De Donateursvereniging Nederland streeft naar meer inzicht in alle kosten en bestedingen. Pas als we meer inzicht hebben hoe het geld wordt besteed, kunnen we ook naar eventuele verbeteringen gaan kijken.

Bestaat er een lijst met de beste 10 goede doelen?

Veel mensen hebben, net als u, behoefte aan meer informatie over goede doelen. Er bestaat echter geen lijst met betrouwbare goede doelen, en evenmin van goede doelen die het zuinigt werken of het meest effectief zijn. Het enige onderwerp dat objectief wordt beoordeeld en waar goede doelen ook punten op scoren die vergeleken kunnen worden, is transparantie. Zie www.transparantprijs.nl.

Veel mensen denken dat je aan kosten kunt zien of een doel goed is. Er kan niet gezegd worden dat het goede doel met de laagste kosten ook het beste doel is. Het ene goede doel doet alleen aan fondsenwerven en andere goede doelen voeren zelfstandig de projecten uit, gevolg hiervan is een compleet ander kostenplaatje. Bovendien spelen er ook veel persoonlijke voorkeuren mee bij de vergelijking van goede doelen.

Zelf een goed doel oprichten?

Denkt u erover om zelf een ontwikkelingsproject op te starten in het buitenland? Op de volgende websites vindt u informatie over particuliere initiatieven en het aanvragen van financiële ondersteuning voor uw project.

Kijk op www.geefwijzer.nl of www.independer.nl of een van de andere daar geregistreerde 5.000 goede doelen misschien hetzelfde doet als u van plan bent. Door samenwerking en uitwisseling van kennis worden krachten gebundeld, vinden enthousiaste mensen elkaar en kan hulpverlening verbeteren tegen lagere kosten.

Particulieren die zelf een initiatief starten op het vlak van ontwikkelingswerk (‘doe-het-zelvers’), doen dat vaak nadat zij geen steun voor hun idee hebben gevonden bij landelijk bekende ontwikkelingsorganisaties. Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek naar de motivatie van kleine particuliere initiatiefnemers en donateurs op het gebied van ontwikkelingshulp, dat begin 2006 uitgevoerd werd door Delphi Fondsen- en ledenwerving.

www.wildeganzen.nl

Wilde Ganzen steunt eenmalige, kleinschalige, concrete projecten. Het gaat bijna altijd om projecten in ontwikkelingslanden en de landen van Midden- en Oost-Europa. Op de website vindt u onder andere informatie over projecten in de werelden informatie over het starten van een actie voor uw eigen project.

www.impulsis.nl

Impulsis streeft naar wereld zonder armoede en onrecht en wil dit realiseren door dé partner van ondernemende en betrokken Nederlanders te zijn, die een kwalitatief kleinschalig ontwikkelingsproject steunen en hiervoor op zoek zijn naar advies, uitbreiding van hun netwerk, expertise en financiële steun. Daarbij wil Impulsis een gelijkwaardig en langdurig partnerschap met de initiatiefnemer opbouwen.

Initiatieven die Impulsis steunt zijn er altijd op gericht om mensen op eigen benen te laten staan. Impulsis gelooft in het effect van dit soort kleinschalige projecten en voorziet deze van financiële steun en advies. Impulsis is een initiatief van Edukans, ICCO en Kerkinactie.

www.cordaid.nl

Cordaid is een ontwikkelingsorganisatie met een katholieke traditie. Cordaid werkt samen met meer dan duizend lokale organisaties in ontwikkelingslanden. Op deze website leest u onder andere hoe u een aanvraag kunt doen bij het Particulier Initiatief Fonds. Dit fonds financiert kleinschalige projectinitiatieven in ontwikkelingslanden en biedt zo nodig gevraagde expertise.

www.ncdo.nl

NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking. NCDO doet dat onder andere door middel van campagnes en het financieren van debatten, exposities en documentaires. NCDO ondersteunt daarnaast mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Zo stelt het KPA-programma subsidies beschikbaar voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden onder voorwaarde dat men in Nederland voorlichting geeft over het project in het ontwikkelingsland en er geld voor inzamelt.

www.partos.nl

Partos is een branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking. Dit terrein omvat armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. De lidorganisaties zijn grotendeels werkzaam in ontwikkelingslanden, vaak in samenwerking met partnerorganisaties. Partos ondersteunt deze organisaties bij het bereiken van hun doelstellingen. Dit doet zij door te werken aan het professionaliseren van de branche en door de branche helder te positioneren.