Impact

Wijzen van impact-meting

Impact

De donateur wil graag weten wat voor zin zijn gift heeft en wat het goede doel daarmee echt heeft bereikt. Impactmeting is relatief nieuw in Nederland. Vrijwilliger Wim Monasso heeft eind 2005, begin 2006 beschikbare informatie, publicaties en meetmethoden verzameld. Op basis van die informatie en interviews met een aantal experts en ervaringsdeskundigen in de branche zijn een aantal vragen geformuleerd die donateurs kunnen stellen om een indruk te krijgen van de impact van een project. Deze vragen en een literatuurlijst zijn hieronder te vinden Dit is slechts een eerste inventarisatie van dit complexe onderwerp. De DV beveelt aan dat er meer onderzoek naar wordt gedaan.

Wat is impact?

Een werkdefinitie van ‘ímpact’ zoals geformuleerd door Oxfam/Novib luidt:
“blijvende veranderingen in het leven van mensen, teweeg gebracht door een specifieke interventie.
Het verwijst dus NIET naar enigerlei onmiddellijke resultaten of effecten of naar een project of programma, maar naar welke blijvende en duurzame veranderingen dan ook”.

Welke vragen kan een bewuste geldgever zich stellen over het te steunen project of Goede Doel?

 • Welke informatie heeft de goede doel organisatie beschikbaar om verantwoorde conclusies over geclaimde impact te trekken?
 • Is de organisatie transparant in de aannames die ten grondslag liggen aan de gerealiseerde impacts?
 • Hoe zijn de gewenste effecten van het project tevoren beschreven, zoals m.b.v. indicatoren?
 • Hoe wordt “duurzaam” in the lokale context gedefinieerd?
 • Hoe worden mogelijke ON-gewenste effecten voorkomen?
 • Wat is de meerwaarde van het project voor de doelgroep, in vergelijking met de situatie als het project niet zou bestaan?

(Hoe) is impact te meten?

Er zijn diverse organisaties bezig om methoden te ontwikkelen en implementeren om impact te meten.

Wat is er over het onderwerp bekend?
Voor meer informatie zie de volgende literatuurlijst:

 • “Impact Assessment for development Agencies – Learning to Value Change”, Chris Roche, Oxfam / Novib, 1999
 • “Evaluating the Impact of Development Projects on Poverty: A Handbook for Practitioners”, by Judy Baker (2000), Washington DC, The World Bank (LCSPR/PRMPO)
 • “Social Return on Investment – Handleiding voor het meten van maatschappelijk rendement”, Red.Peter Scholten, FM State of the Art, 2005.
 • “Measuring and comparing (financial) performance of charities”, Inge Berg-Andersen, Master Thesis, Stockholm University, aug. 2005
 • “Overview of Conventional and New Approaches Towards Impact Assessment”, Koenraad Verhagen, 13 mei 2001
 • “Impact of globalisation and privatisation on childcare policy and practice”
 • Het “evaluation of impact” rapport van het ruraal ontwikkelingsproject Noakhali, Bangladesh, door DANIDA.
 • Voorbeelden van impactmeting in de private sfeer : Bernard van Leer Foundation, Den Haag, inzake ‘child development policy’.

Aanbevolen Websites over Impact:

 • Wereld Bank: Serie impact evaluaties per land
 • Hoe meet je de kwaliteit van het leven ? Voorbeeld: Vlaams Bio-monitoringproject meet effect van milieuvervuiling op menselijke gezondheid
 • Sociale Impact van micro-kredieten:

Voorbeeld van impactmeting op thema-gebied mensenrechten:

Human Rights Compliance Assessment (HRCA) HRCA is a diagnostic tool designed to promote corporate social responsibility by providing companies with useful information about how to avoid human rights violations in all aspects of their operations. It is a practical tool which has been mapped against the guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI) and can assist companies with GRI and Global Compact reporting.

The questions and indicators in the HRCA are drawn from all major human rights treaties and conventions, including the Universal Declaration of Human Rights, the dual covenants of 1966, and the International Labour Organisation conventions. The full check of the HRCA contains approximately 350 questions and 1000 indicators, but the computer programme allows the company to select relevant checks for its particular operations or to run a Quick Check version of the tool. After completing the HRCA checklist, the company receives a computerized report from the programme, which can be used to review and track performance year to year and to assign tasks for follow-up.

The Quick Check is now available to the user for free, and the full HRCA will be released in the summer of 2005 for an annual fee, which includes access to the specialised checklists, country commitment index, promotional activities, guidance on difficulties and dilemmas, human rights basic descriptions, codes of conduct guidelines, and human rights resources.