Hoe kies ik een goed doel?

Wij krijgen vaak de vraag wat nu een “goed” goed doel is. De Donateursvereniging kan u niet vertellen welke goede doelen u moet steunen, omdat wij geloven dat u de enige bent die kunt beslissen welke organisatie bij u past. Daarom geven we ook geen keurmerk, rating of ander waardeoordeel over goede doelen.

Goede beslissingen vereisen goede informatie. Met zoveel goede doelen en zoveel informatie, is het lastig bepalen waar te beginnen. Daarom onderstaande vragenlijst/”checklist”. Deze is bedoeld om verschillende aspecten te verduidelijken. U kunt hem uiteraard naar eigen inzicht gebruiken, aanpassen en er selecties uit maken.

1. Waar ligt uw hart?

2. Waar gaat uw voorkeur naar uit?

3. Zoek op http://www.geefwijzer.nl naar goede doelen die aan uw criteria voldoen.

4. Kijk naar de doelstelling, activiteiten en projecten.

5. Goede doelen die niet aan uw criteria voldoen, of die geen informatie   geven, vallen af.

6. Check de geloofwaardigheid van een goed doel.

7. Vergelijk appels met appels.

8. Vertrouw op uw intuïtie/gevoel.

1. Waar ligt uw hart?

VOORDAT u geld geeft, u aanmeldt als vrijwilliger, of een brief van een goed doel leest, stel uzelf de vraag: “Wat vind ik belangrijk?” Het milieu? Onderwijs? Een oplossing voor het hongerprobleem of een bepaalde ziekte? Dieren? Kinderen?

2. Waar gaat uw voorkeur naar uit?

 • Waar moet het goede doel werkzaam zijn? In uw eigen buurt, stad of provincie? In Nederland? In een bepaald land of deel van de wereld?
 • Vraag uzelf af of u een groot of klein goed doel wilt steunen, en een nieuwe of bestaande organisatie, een bekende of minder bekende naam.
 • Heeft u een voorkeur voor, of bezwaar tegen een goed doel met een religieuze insteek?
 • Wilt u geven aan een bepaald project of aan een organisatie?
 • Wat bent u van plan te geven? Geld, tijd, kennis, (tweedehands) goederen?

3. Zoek op www.geefwijzer.nl naar goede doelen die aan uw criteria voldoen.

4. Kijk naar de doelstelling, activiteiten en projecten.

 • Een betrouwbare organisatie zorgt voor:

– een duidelijke definitie van haar doelstellingen, activiteiten en projecten;

– concrete en meetbare doelstellingen (bijv. 50 van de 70 kinderen zullen hun zwemdiploma behalen);

– concrete criteria om haar projecten en resultaten te beschrijven en te evalueren.

 • Zoek bij iedere organisatie die u aanspreekt de beschrijving op geefwijzer.nl, op de eigen website van het goede doel en in documentatie (zoals jaarverslagen) die u eventueel op kunt vragen.
 • Selecteer de goede doelen die het best aansluiten bij uw voorkeuren, zowel in doelstelling als in activiteiten. Om bijvoorbeeld de doelstelling “help honger de wereld uit” te bereiken, kunnen verschillende soorten activiteiten worden gekozen: voedseldistributie, financiële hulp, landbouwadvies, cultuurverandering etc. Kijk dus of naast de doelstelling ook de gekozen manier van werken u aanspreekt.
 • Als u aan projecten wilt geven, informeer dan bij welke goede doelen en onder welke voorwaarden dat mogelijk is.

5. Goede doelen die niet aan uw criteria voldoen, of die geen informatie geven, vallen af.

Geefwijzer maakt een eerste selectie op basis van uw voorkeuren. Daarna bepaalt u steeds welke goede doelen aan uw criteria voldoen; anderen vallen dus af. Vermijd goede doelen die geen informatie geven. Betrouwbare goede doelen:

 • zijn bereid om hun jaarverslag en andere informatie over hun werk toe te sturen of op hun website te zetten;
 • bespreken open hun financiën en projecten en beantwoorden uw vragen daarover;
 • oefenen geen druk uit (zie rechten van de donateur);
 • accepteren uw afwijzing als u eventueel aangeeft geen interesse te hebben.

6. Check de geloofwaardigheid van een goed doel.

Hoewel het moeilijk is om als donateur volledig inzicht te krijgen, helpen de volgende punten met het krijgen van meer zekerheid en vertrouwen dat een organisaties goed functioneert en dat er een vorm van toezicht wordt gehouden.

 • Bij kwaliteitscontrole/ keurmerken en samenwerkingsverbanden/lidmaatschappen staan organisaties waar het goede doel bij aangesloten kan zijn. Over het algemeen kunt u stellen dat hoe meer “dwarsverbanden” en controles er zijn, hoe meer organisaties met het goede doel “meekijken”.
 • Een accountantsverklaring, beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring (in volgorde van zwaar naar licht) geeft aan dat de boekhouding wordt gecontroleerd. Als een jaarverslag op internet wordt aangeboden, kunt u ervan uitgaan dat er meer mensen naar kijken en dat eventuele onregelmatigheden eerder ontdekt zullen worden.

7. Vergelijk appels met appels.

Zorg ervoor dat u goede doelen met elkaar vergelijkt die hetzelfde soort werk doen, vooral als u kijkt naar de financiën (zie wat kunt u allemaal in een jaarverslag ontdekken). Het soort werk en de werkwijze kunnen een enorm effect hebben op de kosten.

Let bij het vergelijken van goede doelen bijvoorbeeld op:

 • totaal bedrag aan inkomsten
 • samenstelling inkomsten (eigen fondsenwerving, subsidie, loterijen?)
 • onderdeel internationale organisatie of zelfstandig?
 • Voert organisatie eigen projecten uit, of wordt geld ingezameld voor projecten van derden?
 • Doelstelling

8. Vertrouw op uw intuïtie/gevoel.

Als u nog steeds twijfels heeft over een goed doel, geef dan niet aan deze organisatie. Zoek in plaats daarvan een andere organisatie die hetzelfde soort werk doet en waar u wel een goed gevoel bij hebt.