Transparantie

Eigenlijk beginnen alle oplossingen met transparantie. Zolang we nog te weinig informatie hebben over goede doelen, hoe ze werken en hoeveel geld er waaraan wordt besteed, kan je geen toezicht, controle of andere maatregelen nemen. Alles begint met transparantie.

Waarom transparantie?

 • Transparantie is geen doel op zich, maar een middel om de dialoog tussen goede doelen en donateurs/stakeholders te stimuleren.
 • Door transparantie wordt duidelijk wat wel en niet bekend is en waar eventueel meer aandacht aan moet worden besteed.
 • Goede doelen met inkomsten die afkomstig zijn van donateurs en/of publieke gelden moeten verantwoording afleggen aan de maatschappij (donateurs, media, belanghebbenden, vrijwilligers, overheid etc.). Hoe meer mensen inzicht hebben in de gegevens van het goede doel, hoe meer begrip er ontstaat en hoe kleiner de kans dat er zaken verborgen blijven of anders worden voorgedaan dan de werkelijkheid.
 • Door de “marktwerking” tussen belanghebbende en goed doel te stimuleren creëer je een open verbinding, waardoor uiteindelijk een evenwicht zal ontstaan.
 • De overheid stimuleert zelfregulering van de chari-branche. Transparantie is noodzakelijk voor donateurs en andere belanghebbenden om hun rol daarin te kunnen vervullen.
 • Door de verantwoording in de maatschappij te leggen, wordt niet langer de “controle” bij de overheid of een keurmerkinstantie gelegd. Dit scheelt veel regels, organisatie en kosten.
 • Transparantie helpt goede doelen om betrokkenheid van donateurs te vergroten en is voor donateurs belangrijk om inzicht te krijgen in de organisatie en om het uiteindelijke resultaat te kunnen beoordelen.
 • De organisatie bepaalt niet wat relevant is, maar de donateur/betrokkene als bezoeker van de site doet dat zelf door te zoeken in de beschikbare informatie.
 • Het is belangrijk dat goede doelen laten zien wat ze doen. Niet alleen dat wat goed gaat, maar ook dingen die misgaan en wat ze daarvan leren.
 • Transparantie geeft inzicht in de hoeveelheid en variëteit van goede doelen en de mooie projecten die worden gedaan. Daarnaast komen eventuele misstanden zo eerder aan het licht, wat het vertrouwen doet toenemen.
 • Steeds meer mensen gaan bewuster geven en hebben daarvoor (eerlijke en volledige) informatie nodig. Men stelt openheid van goede doelen zeer op prijs.
 • Transparantie geeft aan goede doelen ook inzicht in collega-organisaties op het desbetreffende gebied. Dit werkt eventuele samenwerking en/of verhoogde effectiviteit/efficiency in de hand.

Laat goede doelen op hun website zelf duidelijk maken wat ze doen, waarom en hoe en er gaat vanzelf een ‘marktwerking’ optreden, met vragen en correcties van vrijwilligers, donateurs, begunstigden, studenten, journalisten, (ex-)medewerkers etc.