Wat voor gever bent u?

Trust me, tell me, show me

Wat voor gever bent u?

De relatie tussen gevers en goede doelen werd eeuwenlang gekenmerkt door “trust me”. De goede doelen zeiden “geef ons uw geld en wij zorgen dat het goed terecht komt. Vertrouw ons maar, laat het maar aan ons over”.  Traditiegetrouw was dit de enige vorm van communicatie. Toen waren er gevers die zeiden “Tell me: vertel ons dan op zijn minst wat jullie met ons geld doen”. Organisaties als NOVIB kwamen toen met het gezegde: we geven ze geen vis, maar een hengel en leren ze vissen. Voor sommige gevers was dat voldoende uitleg. Nu is de boodschap ”Show me: laat ons maar zien wat je doet en dan bepalen we zelf wel wat we ervan vinden”. Enkelen gaan nog verder en zeggen “Involve me”. Die mensen willen zelf de handen uit de mouwen steken en echt fysiek wat doen voor goede doelen. De grootste groep is nog steeds “trust me”, maar de “tell me”, “show me” en “involve me” gevers winnen terrein.

Deze ontwikkeling zien we niet alleen bij goede doelen, dit speelt zich in de hele samenleving af. Bijvoorbeeld ook in de politiek en het bedrijfsleven. Het moderne publiek is hoger opgeleid, bewuster, kritischer en heeft via internet toegang tot veel informatie.

Ondanks deze ontwikkeling bestaat “De Donateur” niet. Niet iedere gever heeft dezelfde voorkeuren en behoefte aan informatie en verantwoording. Het verschilt per persoon, per situatie. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de verschillende factoren.

tell me trust me

Willen

Veel donateurs hebben helemaal geen behoefte aan verantwoording. Veel mensen geven aan goede doelen uit emotie, gewoonte, traditie, geloof, of simpelweg omdat de gelegenheid zich voordoet. Bijvoorbeeld een collectant aan de deur of een bedelaar op straat. Deze mensen behoren tot de “trust me” groep. Zij geven om het goede gevoel en laten het verder over aan het goede doel. Zij zullen dus nooit zelf opzoek gaan naar extra informatie en worden alleen door de media bereikt als er een grote actie of een schandaal is.

Kunnen

Donateurs die wel graag willen weten wat er met hun geld gebeurt, zijn onder te verdelen in twee groepen:

  •     gevers die zelf informatie (zoals jaarverslagen) kunnen zoeken en interpreteren;
  •     anderen die daar liever bij geholpen worden.

Veel donateurs willen graag een keurmerk, een top tien of een “beste koop” stempel, dat aangeeft dat het goede doel “OK” is. Op die manier weten ze dat een bepaalde instantie het voorwerk heeft gedaan. Deze mensen vormen de “tell me” groep.
De donateurs die liever zelf, naar hun eigen criteria, een oordeel vormen en die zeggen ”geef me de ruwe informatie en ik ga zelf wel aan de slag” vormen de “show me” groep.

Voor alle gevers is er nu www.geefwijzer.nl met informatie over meer dan 2.800 goede doelen.

Momentopname

Het grappige is, dat u zelfs als persoon van het ene op het andere moment kunt wisselen van groep. Een accountant of adviseur van vermogensfondsen die de hele dag bewust bezig is afwegingen te maken welke organisatie hij wel of niet steunt (show me), kan aan het eind van de dag zomaar een euro in een collectebus stoppen, zonder dat hij zelfs maar weet voor welke organisatie het bedoeld is. Of een typische “trust me” gever kan door een schandaal zo geprikkeld worden, dat hij op zoek gaat naar achtergrondinformatie.