Praktische tips voor gevers

  • Doe iets met uw ergernis
  • Concentreer uw gift
  • Geef aan projecten
  • Zie uw donatie als investering
  • Maak gebruik van de periodieke aftrekregeling
  • Informatie over fiscaal vriendelijk schenken

Doe iets met uw ergernis

Heeft u een klacht over een goed doel, laat de betreffende organisatie dat dan weten. Als u dat niet doet, weet zo’n organisatie nooit wat er speelt en kunnen ze er ook niets aan verbeteren.

Ook als u veel ongewenste acceptgiro’s en/of bedel/nieuwsbrieven krijgt, is het belangrijk dat door te geven aan de betreffende goede doelen! Vraag eventueel naar de mogelijkheden om:

  • via een automatische machtiging te betalen;
  • zelf te bepalen hoeveel acceptgiro’s, nieuwsbrieven of andere informatie u wilt ontvangen;
  • uw adres uit het mailingbestand te halen. Dit scheelt veel ergernis, het milieu veel papier en de goede doelen veel kosten.

De Donateursvereniging adviseert alle goede doelen een PostOpMaat pagina op hun website te maken, maar dat werkt natuurlijk alleen als u als donateur daar ook om vraagt en gebruik van maakt. Op PostOpMaat kunt u zien welke doelen deze mogelijkheid al bieden.

Concentreer uw gift

Indien u aan 10 goede doelen 25 euro per jaar geeft, dan komt daarvan minder bij de projecten terecht dan als u aan één goed doel 250 euro per jaar geeft. Dit omdat ieder doel kosten maakt voor administratie, nieuwsbrieven, mailings etc. voor iedere persoon die bij hen in het bestand staat.

Indien u een goed doel of project wilt steunen, kijk ook eens naar de kleinere doelen, in plaats van alleen naar de grote en bekende. Op www.geefwijzer.nl vindt u informatie over ca. 2.800 goede doelen.

Geef aan projecten

Vraag bij donaties eventueel of het geld aan een project van uw keuze besteed kan worden. Bij veel goede doelen komt uw geld in de “grote pot” terecht. Als het uw keuze is om een breed pakket te steunen is dat prima. Als u kiest voor een specifiek project, moet een goed doel uw wens kunnen honoreren.

Zie uw donatie als investering

Denk aan de lange termijn doelstellingen als u geeft. Ga bij uzelf na wat u met de gift wilt bereiken, voordat u besluit te geven. Kijk of het goede doel op de website of in het jaarverslag melding maakt van de missie en/of doelstellingen. Volg het goede doel een tijdje en probeer uit te vinden of de behaalde resultaten in overeenstemming zijn met de gestelde doelstellingen.
 
Maak gebruik van de periodieke aftrekregeling

Wanneer u enkele achtereenvolgende jaren aan hetzelfde goede doel geld schenkt, kan dit, afhankelijk van uw situatie, behoorlijk fiscaal voordeel opleveren. De drempel die voor de normale belastingaftrek van giften van toepassing is, geldt namelijk niet voor “periodieke” giften. U dient hiervoor de schenkingen vast te laten leggen in een notariële akte en u dient ten minste vijf jaar achtereen een bedrag te schenken. Er zijn geen minima of maxima verbonden aan deze schenkingen. Ook kunt u meerdere goede doelen in één akte laten zetten. De kosten van de notariële akte mag u bij het bedrag van de schenking optellen, zodat deze dus eveneens fiscaal aftrekbaar zijn. Ook als u daarnaast aan deze instelling(en) nog een eenmalige schenking doet, zijn de periodieke schenkingen voor de volle 100 procent aftrekbaar.

De kosten van het opmaken van een notariële akte bedragen tussen de €50 en €350. Soms hoeft u zich zelfs over de notariskosten van de akte geen zorgen te maken, want veel organisaties nemen in zo’n geval graag de kosten van de akte voor hun rekening, vraag hiernaar bij het betreffende goede doel.

Informatie over fiscaal vriendelijk schenken

Voor informatie over fiscaal vriendelijk schenken verwijzen wij u door naar de volgende websites:

Daarnaast heeft adviesbureau Deloitte de meest gestelde vragen en antwoorden voor u beschikbaar gesteld.