Klachten over een goed doel

Helaas is er (nog) geen ombudsman voor klachten over/ problemen met goede doelen, of een instantie die toezicht houdt op dit soort organisaties. Toch is het belangrijk iets te doen met uw klacht of feedback. Hieronder een aantal tips:

  1. Benader met een vraag of klacht altijd eerst de betreffende organisatie.
  2. Stel uw vraag of klacht in een brief of email en zet daarin alle belangrijke informatie, zoals personen die u heeft gesproken en de datum van gebeurtenissen. Voeg eventueel kopieën van documenten
    bij.
  3. Maak duidelijk wat u van de organisatie verwacht: een antwoord, een actie, een uitleg? Wanneer verwacht u een reactie (stel een redelijke termijn van minstens twee weken). Bewaar zelf een kopie van de brief of email. Als er niet wordt gereageerd binnen de termijn, neem dan zelf weer contact op en refereer aan uw brief of email.
  4. Handelt de organisatie uw vraag niet goed genoeg af, kijk dan of ze lid zijn van het CBF, VFI, ISF of andere (branche)organisatie.
  5. Stuur een kopie van uw brief/email met eventuele reactie naar deze instantie met de vraag te helpen bemiddelen.
  6. Eventueel kunt u de organisatie aanspreken via social media (Facebook of Twitter). Soms helpt dit om een reactie te krijgen die via een andere weg uitblijft. Vraag in eerste instantie dringend om een reactie en ga niet meteen op alle details in. Hoe langer ze niet reageren, hoe meer details u bloot kunt geven. Hoe netter en feitelijke u uw klacht formuleert, hoe geloofwaardiger u bent.

Helaas is (nog) geen “ombudsman” voor donateurs of een “loket” beschikbaar waar u met al uw vragen over goede doelen terecht kunt. Vindt u dit jammer en heeft u wel die behoefte? Stuur dan een email aan: