Zelf een goed doel oprichten

Denkt u erover om zelf een ontwikkelingsproject op te starten in het buitenland? Op de volgende websites vindt u informatie over particuliere initiatieven en het aanvragen van financiële ondersteuning voor uw project.

Kijk op www.geefwijzer.nl of een van de andere 2.800 goede doelen misschien hetzelfde doet als u van plan bent. Door samenwerking en uitwisseling van kennis worden krachten gebundeld, vinden enthousiaste mensen elkaar en kan hulpverlening verbeteren tegen lagere kosten.

Particulieren die zelf een initiatief starten op het vlak van ontwikkelingswerk (‘doe-het-zelvers’), doen dat vaak nadat zij geen steun voor hun idee hebben gevonden bij landelijk bekende ontwikkelingsorganisaties. Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek naar de motivatie van kleine particuliere initiatiefnemers en donateurs op het gebied van ontwikkelingshulp, dat begin 2006 uitgevoerd werd door Delphi Fondsen- en ledenwerving.

www.wildeganzen.nl

Wilde Ganzen steunt eenmalige, kleinschalige, concrete projecten. Het gaat bijna altijd om projecten in ontwikkelingslanden en de landen van Midden- en Oost-Europa. Op de website vindt u onder andere informatie over projecten in de werelden informatie over het starten van een actie voor uw eigen project.

www.impulsis.nl

Impulsis streeft naar wereld zonder armoede en onrecht en wil dit realiseren door dé partner van ondernemende en betrokken Nederlanders te zijn, die een kwalitatief kleinschalig ontwikkelingsproject steunen en hiervoor op zoek zijn naar advies, uitbreiding van hun netwerk, expertise en financiële steun. Daarbij wil Impulsis een gelijkwaardig en langdurig partnerschap met de initiatiefnemer opbouwen.

Initiatieven die Impulsis steunt zijn er altijd op gericht om mensen op eigen benen te laten staan. Impulsis gelooft in het effect van dit soort kleinschalige projecten en voorziet deze van financiële steun en advies. Impulsis is een initiatief van Edukans, ICCO en Kerkinactie

www.cordaid.nl

Cordaid is een ontwikkelingsorganisatie met een katholieke traditie. Cordaid werkt samen met meer dan duizend lokale organisaties in ontwikkelingslanden. Op deze website leest u onder andere hoe u een aanvraag kunt doen bij het Particulier Initiatief Fonds. Dit fonds financiert kleinschalige projectinitiatieven in ontwikkelingslanden en biedt zo nodig gevraagde expertise.

www.ncdo.nl

NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking. NCDO doet dat onder andere door middel van campagnes en het financieren van debatten, exposities en documentaires. NCDO ondersteunt daarnaast mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Zo stelt het KPA-programma subsidies beschikbaar voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden onder voorwaarde dat men in Nederland voorlichting geeft over het project in het ontwikkelingsland en er geld voor inzamelt.

www.partos.nl

Partos is een branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking. Dit terrein omvat armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. De lidorganisaties zijn grotendeels werkzaam in ontwikkelingslanden, vaak in samenwerking met partnerorganisaties. Partos ondersteunt deze organisaties bij het bereiken van hun doelstellingen. Dit doet zij door te werken aan het professionaliseren van de branche en door de branche helder te positioneren.