Samenstellingsverklaring

De samenstellingsverklaring vormt het sluitstuk van de samenstellingswerkzaamheden in het kader van de jaarrekening. Bij deze opdrachten wordt de accountant met name ingeschakeld vanwege zijn deskundigheid op het gebied van de verslaggeving, de controledeskundigheid speelt in deze een ondergeschikte rol. De opdracht richt zich op het verzamelen, bewerken, en samenvatten van financiële informatie. Bij dit soort werkzaamheden ligt de nadruk voor de accountant op het uitwerken van de ontvangen data tot een technisch goede jaarrekening. De uit te voeren werkzaamheden leiden dan ook tot een zekerheidsgraad omtrent de juistheid die weer vele malen lager ligt dan bij een beoordelingsverklaring.