PostOpMaat tips voor goede doelen

Behoefte

Uit de NIPO enquête van 2003 bleek dat 66% van de Nederlanders zich ergert aan ongewenste post. Post die niet wordt gelezen, kost goede doelen onnodig geld en leidt tot geïrriteerde donateurs; daar zit niemand op te wachten. Een PostOpMaat pagina op uw website laat zien dat u de donateur serieus neemt en een oplossing biedt voor deze irritatie. Door een PostOpMaat pagina maakt u van een probleem een kans!

Suggesties:

Hieronder volgen een aantal tips en ideeën over onderwerpen die u op kunt nemen in uw eigen “PostOpMaat pagina”.

1) “Wij mailen niet”
Als uw organisatie geen of weinig mailings verstuurt, vertel dat dan! Een PostOpMaat pagina is juist bedoeld als een uitleg van uw mailingbeleid, dus ook als uw beleid is dat u GEEN mailings, acceptgiro’s of andere informatie naar uw donateurs of anderen stuurt. Zie voorbeeld.

2) Publicaties
Geef aan welke publicaties uw organisatie mogelijk verstuurt, de frequentie en de keuze die de donateur daarbij heeft. Wees zo volledig mogelijk.

Veel donateurs willen graag een organisatie steunen, zonder verder informatie of acceptgiro’s van ze te ontvangen. Sommige systemen bij goede doelen bieden deze mogelijkheid (nog) niet. Wellicht is het een overweging eens te kijken wat de mogelijkheden van uw systeem (kunnen) zijn.

3) Automatische incasso
Voor veel goede doelen is het een voordeel als donateurs via een automatische machtiging betalen. De PostOpMaat pagina kan ook dienen om donateurs van dit betaalgemak op de hoogte te stellen met de mogelijkheid over te stappen. Geef een lijstje van alle betaalmogelijkheden, eventueel met voor en nadelen zodat de donateur een verantwoorde keuze kan maken waar beide partijen voordeel van hebben.

4) Telefoon
Gezien de overlast die veel donateurs ondervinden van ongewenste telefoontjes, verdient het aanbeveling om ook hierover informatie op te nemen. Dit kan op een positieve manier worden gebracht, zoals bijvoorbeeld:
Mochten wij u telefonisch willen benaderen, wat komt u dan het best uit:
– Overdag
– ’s Avonds
– Ik word liever niet telefonisch benaderd

KLEINE GOEDE DOELEN

Kleine organisaties, met weinig budget en/of simpele websites kunnen volstaan met een eenvoudige tekst, zonder invulformulieren. Leg uw mailbeleid uit en geef de donateur de verschillende keuzen aan. Maak ook duidelijk hoe donateurs hun voorkeur door kunnen geven, met contactpersoon, adres, email en telefoonnummer.

PUBLICATIES

Denkt u o.a. aan:
– Nieuwsbrieven
– Brochures
– Magazines/ledenbladen
– Kwartaalbladen
– Kalenders
– Kaarten
– Cadeautjes
– Jaarverslagen
– Brieven
– Acceptgiro’s
– Uitnodigingen
– Onderzoeken
– Telefoontjes

VOORBEELDEN

Bekijk de PostOpMaat pagina’s van uw (con)collega’s eens door de ogen van de donateur en doe er uw voordeel mee als u uw eigen pagina gaat samenstellen.