‘Doe-het zelvers’

PERSBERICHT

Enorme betrokkenheid bij ‘doe-het-zelf’- ontwikkelingswerkers

Amsterdam, 24 mei 2006 – Particulieren die zelf een initiatief starten op het vlak van ontwikkelingswerk (‘doe-het-zelvers’), doen dat vaak nadat zij geen steun voor hun idee hebben gevonden bij landelijk bekende ontwikkelingsorganisaties. Het starten van een ‘eigen’ goed doel is hiermee vaak een praktische noodoplossing zonder veel pretenties. Door hun enthousiasme en persoonlijke benadering voelen donateurs zich betrokken en ervaren veel geefplezier. Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek naar de motivatie van kleine particuliere initiatiefnemers en donateurs op het gebied van ontwikkelingshulp, dat begin 2006 uitgevoerd werd door Delphi Fondsen- en ledenwerving.  Opdrachtgever was de Donateursvereniging en het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door NCDO.

Initiatiefnemers willen zélf iets doen

Voor het onderzoek werden 16 donateurs en initiatiefnemers van kleine particuliere initiatieven thuis bezocht en geïnterviewd. Belangrijkste conclusie is dat de ‘doe-het-zelf’- ontwikkelingswerkers zelf op verschillende manieren in aanraking komen met een hulpbehoefte; via persoonlijk contact op vakantie of via de media. Met deze hulpvraag kloppen mensen aan bij traditionele ontwikkelingsorganisaties, waar hun verzoek vaak niet gehonoreerd wordt. Vervolgens zetten ze zelf een project op, waarbij het oplossen van de hulpbehoefte leidend is. Deze projecten spelen een zeer belangrijke rol in het leven van de initiatiefnemers. De initiatiefnemers hebben hierbij niet het idee dat ze beter werk leveren dan hun grote collega organisaties en blijven meestal ook doneren aan de landelijk bekende goede doelen.

Donateurs waarderen betrokkenheid en transparantie

Mensen doneren aan particuliere initiatieven omdat het ze persoonlijk gevraagd is door de initiatiefnemers of mensen in hun nabije omgeving. De meeste donateurs die doneren aan een klein initiatief zijn reguliere donateurs die ook regelmatig geven aan de landelijk bekende goede doelen. Bij zowel een particulier initiatief als bij een landelijk bekend goed doel vertrouwen de donateurs erop dat donatiegelden op een juiste manier besteed worden. Wel lijkt door de grote betrokkenheid van de particuliere initiatiefnemers het geefplezier groot te zijn. Ook ervaren donateurs de communicatie van deze initiatieven als directer en actiever dan die van landelijk bekende doelen. Zo kunnen ze meestal eenvoudig zien wat er met hun geld gebeurt.

Noot voor de redactie:

Het volledige onderzoeksverslag ‘Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche’ is hier te lezen.
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:
Delphi Fondsen- en ledenwerving: Ramses Man (r.man@delphi.nl 06-52392395)
NCDO:Kari Postma (k.postma@ncdo.nl 020-5682046)

De Donateursvereniging Nederland is een onafhankelijke en objectieve wegwijzer in de goede doelen wereld.
Delphi is een fondsenwervingsbureau dat werkt voor maatschappelijke, charitatieve, educatieve en culturele non-profit organisaties, en tevens kwalitatief onderzoek uitvoert.
NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking. Dit doet zij door campagnes, projecten, onderzoek en adviezen.